Mẹ chồng nàng dâu,
Chúa nhà người ở, khen nhau bao giờ.


Khảo dị:
Mẹ chồng nàng dâu,
Chúa nhà người ở, yêu nhau bao giờ.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]