- Cô kia đội áo đi đâu?
- Tôi là phận gái làm dâu mới về.
Mẹ chồng ác nghiệt gớm ghê,
Tôi ở chẳng được tôi về nhà tôi.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]