Hay xóc đĩa ông mời về,
Gái này đang muốn ngứa nghề với ông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]