Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở: “Rằng anh giận gì?”
Chồng giận thì vợ bắt lời,
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)