Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở: “Rằng anh giận gì?”
Chồng giận thì vợ bắt lời,
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]