Cưới em có một tiền hai,
Có dăm sợi bún có vài hạt xôi.
Họ hàng ăn uống xong rồi,
Tôi xin cái chão tôi lôi nó về.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009