26/10/2021 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cưới em có một tiền hai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:05

 

Cưới em có một tiền hai,
Có dăm sợi bún có vài hạt xôi.
Họ hàng ăn uống xong rồi,
Tôi xin cái chão tôi lôi nó về.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cưới em có một tiền hai