Chất thơ của đất sống muôn đời
Khi chim chóc rã rời trong nắng cháy
Tìm nấp bóng im, nghe trỗi dậy
Trên đồng cỏ mới, từ rào nọ, rào kia
Tiếng con Cào Cào - nó điều khiển mùa hè
Những vui thú không bao giờ biết chán
Khi đã mệt vì say sưa, điên loạn
Nó nằm im dưới cỏ mát, nghỉ ngơi
Chất thơ của đất chẳng hề vơi:
Khi tuyết giá trong chiều đông cô quạnh
Tạo nên cảnh lặng im, từ lò sưởi ấm
Bỗng vang lên tiếng hát của Dế Mèn
Tiếng hát này cứ ấm mãi, ấm thêm
Với những tai đã ngủ gà, ngủ gật
Nó giống tiếng Cào Cào trên đồi cỏ mát.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)