24/05/2022 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cào cào và dế mèn
The grasshopper and cricket

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2008 08:12

 

Nguyên tác

The poetry of earth is never dead:
When all the birds are faint with the hot sun,
And hide in cooling trees, a voice will run
From hedge to hedge about the new-mown mead;
That is the Grasshopper's--he takes the lead
In summer luxury,--he has never done
With his delights; for when tired out with fun
He rests at ease beneath some pleasant weed.
The poetry of earth is ceasing never:
On a lone winter evening, when the frost
Has wrought a silence, from the stove there shrills
The Cricket's song, in warmth increasing ever,
And seems to one in drowsiness half lost,   
The Grasshopper's among some grassy hills.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chất thơ của đất sống muôn đời
Khi chim chóc rã rời trong nắng cháy
Tìm nấp bóng im, nghe trỗi dậy
Trên đồng cỏ mới, từ rào nọ, rào kia
Tiếng con Cào Cào - nó điều khiển mùa hè
Những vui thú không bao giờ biết chán
Khi đã mệt vì say sưa, điên loạn
Nó nằm im dưới cỏ mát, nghỉ ngơi
Chất thơ của đất chẳng hề vơi:
Khi tuyết giá trong chiều đông cô quạnh
Tạo nên cảnh lặng im, từ lò sưởi ấm
Bỗng vang lên tiếng hát của Dế Mèn
Tiếng hát này cứ ấm mãi, ấm thêm
Với những tai đã ngủ gà, ngủ gật
Nó giống tiếng Cào Cào trên đồi cỏ mát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Cào cào và dế mèn