Giàu sang mây nổi tớ không màng,
Tuỳ phận sinh nhai cũng đủ sang.
Đã chẳng có sầu chi thiết rượu,
An tâm được sống chốn thanh nhàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)