01/10/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tri túc lạc
知足樂

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 18:05

 

Nguyên tác

浮雲富貴奈吾何,
隨分生涯亦自佳。
但不愁來何必酒,
得安心處便爲家。

Phiên âm

Phù vân phú quý nại ngô hà,
Tuỳ phân sinh nhai diệc tự giai.
Đãn bất sầu lai hà tất tửu,
Đắc an tâm xứ tiện vi gia.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Giàu sang mây nổi tớ không màng,
Tuỳ phận sinh nhai cũng đủ sang.
Đã chẳng có sầu chi thiết rượu,
An tâm được sống chốn thanh nhàn.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Tri túc lạc