Bình phong vách núi tuyết trùng trùng,
Tiếng sáo véo von xuân ý nồng.
Xa nhớ muôn nhà đào mận cũ
Mấy cành hoa trắng mấy cành hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)