Nuối tiếc xuân sắp hết,
Trong vườn nhỏ trầm ngâm.
Gió lay lá ngại biếc,
Mưa xuống hoa rụng thầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)