Khí tiết khác loài cỏ,
Cuối thu đổi sắc màu.
Cam lòng như lau đứng,
Cần gì ai biết đâu.
Thơm trong gió thoảng nhẹ,
Sáng khi nắng chiếu vào.
Giang hồ ý vô hạn,
Đối hoa đủ vơi sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)