Tùng thưa trăng vằng vặc,
Núi thẳm gió hiu hiu.
Thoải mái theo sở thích,
Tuỳ ý núi thấp cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)