Đến khe rửa chân sạch,
Nhìn núi trong ánh mắt.
Không ước chi nhục vinh,
Chẳng quan tâm ngoại vật.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)