03/12/2021 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du sơn
遊山

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 20:14

 

Nguyên tác

淸溪洗我足,
看山淨我目。
此外更無求,
不夢閒榮辱。

Phiên âm

Thanh khê tẩy ngã túc,
Khán sơn tịnh ngã mục.
Thử ngoại cánh vô cầu,
Bất mộng nhàn vinh nhục.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đến khe rửa chân sạch,
Nhìn núi trong ánh mắt.
Không ước chi nhục vinh,
Chẳng quan tâm ngoại vật.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Du sơn