Một mình ngồi bên ao,
Chợt gặp sư dưới ao.
Nhìn nhau cười lặng lẽ,
Không lời cũng hiểu nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)