25/09/2023 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối ảnh
對影

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 14:48

 

Nguyên tác

池邉獨自坐,
池低偶逢僧。
嘿嘿笑相視,
知君語不應。

Phiên âm

Trì biên độc tự toạ,
Trì đê ngẫu phùng tăng.
Mặc mặc tiếu tương thị,
Tri quân ngữ bất ưng.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Một mình ngồi bên ao,
Chợt gặp sư dưới ao.
Nhìn nhau cười lặng lẽ,
Không lời cũng hiểu nhau.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Đối ảnh