Xanh ít vàng nhiều đồng lúa chín,
Ao lam núi biếc biển trùng trùng.
Chỉ thương trên đỉnh ngàn vách dựng,
Sừng sững cùng mây vạn cổ tùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)