Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thế Dân (4 bài)
- Thượng Quan Nghi (3 bài)
- Lý Nghĩa Phủ (1 bài)
- Vương Tích (14 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/07/2014 18:13 bởi tôn tiền tử
Huyền Trang 玄奘 (602-664) là pháp sư trứ danh đời Đường, là người sáng lập dòng Phật giáo pháp tướng duy thức của Trung Quốc. Ông tên tục là Trần Huy 陳褘 (có nơi chép là Trần Y 陳禕), sinh tại huyện Câu Thị, Lạc Châu (nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc). Ông xuất gia năm 13 tuổi, tu ở Thành Đô, Kinh Châu, Triệu Châu, Trường An. Năm Trinh Quán thứ 3 (629), ông qua Thiên Trúc học Phật cầu kinh, chu du nhiều nước nhỏ ở Ấn Độ hơn 17 năm mới về lại Trường An, lập chùa dịch rất nhiều kinh sách từ chữ Phạn. Năm Lân Đức thứ nhất (664), ông bị bệnh qua đời, thọ 65 tuổi. Ông là nguyên mẫu của nhân vật Đường Tăng trong tiểu thuyết "Tây du ký".