萼岭四望

漢家仙杖在咸陽,
洛水東流出建章。
野老至今猶望幸,
離宮秋樹獨蒼蒼。

 

Ngạc lĩnh tứ vọng

Hán gia tiên trượng tại Hàm Dương,
Lạc thuỷ đông lưu xuất Kiến Chương.
Dã lão chí kim do vọng hạnh,
Ly cung thu thụ độc thương thương.

 

Dịch nghĩa

Nghi trượng thiên tử nhà Hán để tại Hàm Dương,
Vua dời cung Kiến Chương, theo sông Lạc đi về hướng đông.
Những người dân quê già tới nay vẫn ngóng vua trở về,
Nhưng hành cung cũ chỉ còn là những cây mùa thu xanh xanh.


Núi Ngạc ở gần cung Kiến Chương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Hàm Dương trượng tiên nhà Hán
Dời Kiến Chương sông Lạc xuôi đông
Tới nay dân vẫn ngóng trông
Hành cung hoang phế vua không trở về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hán gia nghi trượng tại Hàm Dương,
Theo Lạc về đông dời Kiến Chương.
Dân vẫn ngóng vua nay trở lại,
Nhưng hành cung chỉ cây xanh đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời