送陸鴻漸山人採茶回

千峰待逋客,
香茗復叢生。
採摘知深處,
煙霞羨獨行。
幽期山寺遠,
野飯石泉清。
寂寂燃燈夜,
相思一磬聲。

 

Tống Lục Hồng Tiệm sơn nhân thái trà hồi

Thiên phong đãi bô khách,
Hương minh phục tùng sinh.
Thái trích tri thâm xứ,
Yên hà tiện độc hành.
U kỳ sơn tự viễn,
Dã phạn thạch tuyền thanh.
Tịch tịch nhiên đăng dạ,
Tương tư nhất khánh thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Núi cao chờ khách lạ
Trà xuân non nảy chồi
Hái lá và thăm thú
Mây mù một mình thôi
Chùa núi xa thăm thẳm
Cơm vắt nước suối xuôi
Tịch mịch đèn khuya thắp
Nhớ tiếng chuông xa vời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chờ chân khách ẩn cư ngàn núi
Cây trà thơm đã lại ra mầm
Hái trà nơi chốn cao thâm
Vì ham sương khói âm thầm một thân
Lâu lâu đi thăm chùa xa lặng
Ăn cơm chùa tai lắng suối reo
Ban đêm đốt ngọn đèn nghèo
Khánh vang một tíếng nhớ nhau bồi hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi cao chờ khách trốn đời,
Trà xuân non đã nảy chồi sinh sôi.
Hái cây thăm xứ xa xôi,
Vì ham sương khói đi thôi một mình.
Chùa non thăm thẳm xa kinh,
Cơm quê nước suối lắng tình suối reo.
Thắp khuya tịch mịch đèn nghèo,
Tương tư một tiếng chuông reo xa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời