Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 09:23

秋夕寄懷契上人

已見槿花朝委露,
獨悲孤鶴在人群。
真僧出世心無事,
靜夜名香手自焚。
窗臨絕澗聞流水,
客至孤峰掃白雲。
更想清晨誦經處,
獨看松上雪紛紛。

 

Thu tịch ký Hoài Khiết thượng nhân

Dĩ kiến cẩn hoa triêu uỷ lộ,
Độc bi cô hạc tại nhân quần.
Chân tăng xuất thế tâm vô sự,
Tĩnh dạ danh hương thủ tự phần.
Song lâm tuyệt giản văn lưu thuỷ,
Khách chí cô phong tảo bạch vân.
Cánh tưởng thanh thần tụng kinh xứ,
Độc khan tùng thượng tuyết phân phân.

 

Dịch nghĩa

Đã thấy hoa dâm bụt bị phó mặc cho móc buổi sáng
Riêng thương cho con hạc lẻ loi giữa đám người ta
Người tu chân chính khác người đời, lòng không thiết sự vật
Trong đêm yên tĩnh, tự tay đốt nén nhang thơm có tiếng
Cửa sổ trông ra khe suối đẹp, nghe tiếng nước róc rách
Khách tới đỉnh núi chơ vơ quét mây trắng
Lại nghĩ tới nơi tụng kinh buổi sáng trong lành
Một mình nhìn mưa bay lất phất trên ngọn thông

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đã thấy hoa trao cho móc sớm
Chạnh thương hạc lẻ giữa nhân quần
Chân tăng lòng lắng luôn vô sự
Hương thắp đêm thâu bởi một tay
Song đến suối xa, nghe nước chảy
Khách sang núi vắng quét mây bay
Nhớ nơi ngồi đọc kinh ban sáng
Chỉ ngắm hàng thông mưa tả tơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thấy hoa bông bụp sương rơi,
Lại thương cái hạc giữa nơi đông người.
Chân tăng tâm rất thảnh thơi,
Đêm khuya tự đốt một thời hương thơm.
Trước song, suối nước chảy tuôn,
Khách lên núi vắng, mây vờn quét sao?
Tụng kinh, nhớ ở nơi nào,
Nhìn mưa đổ xuống rào rào trên thông...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dâm bụt phó mặc sương buổi sớm
Hạc cô đơn trong đám con người
Chân tăng rũ bỏ chuyện đời
Tự tay đốt nén nhang nơi tĩnh phòng
Khe suối đẹp ngoài song róc rách
Đỉnh chơ vơ nhàn khách quét mây
Tụng kinh buổi sáng mới đây
Bên thông lặng ngắm mưa bay mịt mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy hoa đã phó mặc sương rơi,
Riêng thương hạc lẻ giữa muôn người,
Tu lòng chân chính không cần vật,
Đêm tĩnh đốt nhang lòng thảnh thơi.
Cửa sổ trông ra khe suối đẹp,
Khách lên núi vắng quét mây trời.
Trong lành buổi sáng kinh cần tụng,
Lất phất ngọn thông mưa giọt rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời