Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2012 08:49

十月十四日喜雨作

彌天之雨雪霏霏,
今屬冬初好是時。
玉點階前堆麗色,
銀裝葉上盎生機。
農夫正喜潭良植,
旅舍偏懷少煖衣。
也有寒爐催冷氣,
不妨喜雨續韓詩。

 

Thập nguyệt thập tứ nhật hỷ vũ tác

Di thiên chi vũ tuyết phi phi,
Kim thuộc đông sơ hảo thị thì.
Ngọc điểm giai tiền đôi lệ sắc,
Ngân trang diệp thượng áng sinh ky (cơ).
Nông phu chính hỉ đàm lương trĩ,
Lữ xá thiên hoài thiểu noãn y.
Dã hữu hàn lô thôi lãnh khí,
Bất phương hỉ vũ tục Hàn thi.

 

Dịch nghĩa

Mưa rơi đầy trời như tuyết phơi phới
Nay là đầu mùa đông đúng tiết lành
Ngọc điểm trước thềm tăng vẻ đẹp
Bạc tô trên lá đầy sức sống
Nhà nông hớn hở đi cày ruộng
Quán khách thêm nhớ nhung thiếu áo ấm
Đã có lò lửa xua tan khí lạnh
Chẳng ngờ mừng mưa rơi làm bài thơ Hàn luật


Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Khắp trời bát ngát hạt mưa rơi
Nay đã sang đông đúng tiết trời
Ngọc điểm trước thềm thêm vẻ đẹp
Bạc in trên lá đượm tình người
Nông phu hớn hở đi cày ruộng
Quán khách mong hoài, áo lạnh hơi
Lò lửa sẵn đây xua khí lạnh
Hoạ vần Hàn luật thoả lòng chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy trời phơi phới hạt mưa rơi,
Nay đã mùa đông lành tiết trời.
Ngọc điểm trước thềm tăng vẻ đẹp,
Bạc tô trên lá đầy màu tươi.
Nhà nông hớn hở đi cày ruộng,
Quán khách mong hoài thiếu áo tơi.
Lò lửa đã xua tan khí lạnh,
Bài thơ Hàn luật mừng mưa rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Khắp trời phơi phới hạt mưa bay
Đúng tiết đầu đông đẹp tháng ngày
Ngọc điểm trước thềm màu tụ sáng
Bạc tô trên lá sức dâng đầy
Nhà nông hớn hở đi cày ruộng
Quán trọ bồi hồi nhớ áo may
Đã có lửa nồng xua khí lạnh
Không ngờ Hàn luật nảy vần hay.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời