Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (62 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Phùng Khắc Bắc (36 bài)
Tạo ngày 18/12/2019 17:12 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Tá Nhí (1944-) là PGS, TS ngành Hán Nôm. Ông là người ở vùng Tả Thanh Oai (nay thuộc Hà Nội), sinh và lớn lên trong một làng quê ở ven sông Nhuệ. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu về chữ Nôm, một người có vốn kiến thức uyên thâm, sâu sắc và đa chiều về tiếng Việt cổ. Ông là tác giả, đồng tác giả và chủ biên nhiều công trình có giá trị cao về văn hoá của người Việt.

 

Thơ dịch tác giả khác