Dưới đây là các bài dịch của Tạ Ngọc Liễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bối Khê Phật Tổ chủng (Hoàng Nguyễn Thự): Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Núi tiên từng trải mấy vuông tròn
Phật Tổ nền xưa phúc vẫn còn
Mây phủ màn đen thành Tịnh độ
Cây trên đất tía chiếm Sa môn
Cong cong bên hữu đôi dòng nước
Uốn éo đằng sau một xóm thôn
Hổ lạy thánh thần hay Phật hiện
Đình đài hà hải ấy Côn Lôn

Ảnh đại diện

Thập nguyệt thập tứ nhật hỷ vũ tác (Hoàng Nguyễn Thự): Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Khắp trời bát ngát hạt mưa rơi
Nay đã sang đông đúng tiết trời
Ngọc điểm trước thềm thêm vẻ đẹp
Bạc in trên lá đượm tình người
Nông phu hớn hở đi cày ruộng
Quán khách mong hoài, áo lạnh hơi
Lò lửa sẵn đây xua khí lạnh
Hoạ vần Hàn luật thoả lòng chơi

Ảnh đại diện

Ngẫu tác (Hoàng Nguyễn Thự): Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Lần lữa ngày qua lại tháng qua
Không quan lưu luyến mãi chi mà
Phó sai mặc kệ đàn nô bộc
Xuất nhập tuỳ cho lũ tiểu gia
Vụng dại xứng đâu tài chủ tể
Kém tài nên để bạn bè xa
Chuyến này đâu phải là vô cớ
Trò chuyện nào ai giúp được ta

Ảnh đại diện

Cảm thời kỳ 1 (Hoàng Nguyễn Thự): Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Tự biết vô tài nhận chức quan
Góc gai đâu dám gửi thân nhàn
Tháng hai vừa mới ra oai thử
Vận nước nào hay đến lúc tan
Bởi có mẹ cha cao tuổi tác
Nên thân mũ áo chẳng an nhàn
Càn khôn vòng ấy ai ngoài nhỉ
Suy thịnh mặc thời há thở than

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn

Thế sự vời trông hỡi tuổi già,
Mênh mang trời đất rượu say ca.
Gặp thời đồ tể thành công dễ,
Vận hết anh hùng nuốt hận qua.
Giúp chúa những mong xoay chuyển đất,
Rửa binh không lối kéo Ngân hà.
Quốc thù chửa báo đầu mau bạc,
Mấy bận mài gươm bóng nguyệt tà.


Bình luận về bài thơ cảm hoài này, danh sĩ thế kỷ XV Lý Tử Tấn nói: "Nếu không phải là kẻ sĩ hào kiệt thì không thể làm được bài thơ này" (Phi hào kiệt chi sĩ bất năng 非豪傑之士不能).

Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Chân dung văn hoá Việt Nam, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2009.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]