05/12/2022 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt thập tứ nhật hỷ vũ tác
十月十四日喜雨作

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2012 08:49

 

Nguyên tác

彌天之雨雪霏霏,
今屬冬初好是時。
玉點階前堆麗色,
銀裝葉上盎生機。
農夫正喜潭良植,
旅舍偏懷少煖衣。
也有寒爐催冷氣,
不妨喜雨續韓詩。

Phiên âm

Di thiên chi vũ tuyết phi phi,
Kim thuộc đông sơ hảo thị thì.
Ngọc điểm giai tiền đôi lệ sắc,
Ngân trang diệp thượng áng sinh ky (cơ).
Nông phu chính hỉ đàm lương trĩ,
Lữ xá thiên hoài thiểu noãn y.
Dã hữu hàn lô thôi lãnh khí,
Bất phương hỉ vũ tục Hàn thi[1].

Dịch nghĩa

Mưa rơi đầy trời như tuyết phơi phới
Nay là đầu mùa đông đúng tiết lành
Ngọc điểm trước thềm tăng vẻ đẹp
Bạc tô trên lá đầy sức sống
Nhà nông hớn hở đi cày ruộng
Quán khách thêm nhớ nhung thiếu áo ấm
Đã có lò lửa xua tan khí lạnh
Chẳng ngờ mừng mưa rơi làm bài thơ Hàn luật

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Khắp trời bát ngát hạt mưa rơi
Nay đã sang đông đúng tiết trời
Ngọc điểm trước thềm thêm vẻ đẹp
Bạc in trên lá đượm tình người
Nông phu hớn hở đi cày ruộng
Quán khách mong hoài, áo lạnh hơi
Lò lửa sẵn đây xua khí lạnh
Hoạ vần Hàn luật thoả lòng chơi
Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997
[1] Luật thơ làm theo kiểu Hàn Dũ đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Thập nguyệt thập tứ nhật hỷ vũ tác