15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2012 22:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/07/2012 22:16

偶作

胡迭而微日月諸,
非官此地曷能居。
使令任意群儀僕,
出入從權一小廬。
尸位那堪亭主訕,
無才沒奈友人疏。
此來豈是無無故,
情敘憑誰一逮於。

 

Ngẫu tác

Hồ điệt nhi vi nhật nguyệt chư,
Phi quan thử địa hạt năng cư.
Sử linh nhậm ý quần nghi bộc,
Xuất nhập tòng quyền nhất tiểu lư.
Thi vị na kham đình chủ sán,
Vô tài một nại hữu nhân sơ.
Thử lai khởi thị vô vô cố,
Tình tự bằng thuỳ nhất đệ ư.

 

Dịch nghĩa

Lần lữa ngày qua lại tháng qua
Chẳng làm quan thì ở chi đất này?
Sai bảo tuỳ ý bọn đầy tớ ngu dại
Ra vào tự do trong ngôi nhà lá nhỏ
Chức quan sao xứng với chức đình chủ
Bất tài đành chịu cảnh bạn hữu thưa thớt
Chuyến này đến đâu phải vô cớ?
Chuyện trò biết tìm đến với ai?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Lần lữa ngày qua lại tháng qua
Không quan lưu luyến mãi chi mà
Phó sai mặc kệ đàn nô bộc
Xuất nhập tuỳ cho lũ tiểu gia
Vụng dại xứng đâu tài chủ tể
Kém tài nên để bạn bè xa
Chuyến này đâu phải là vô cớ
Trò chuyện nào ai giúp được ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần lữa ngày qua lại tháng qua
Chẳng quan thì ở đây chi hoài?
Bảo sai tuỳ ý người làm dại,
Lui tới tự do trong đất nhà.
Sao xứng chức quan người chủ tế,
Bất tài đành chịu bạn bè xa.
Chuyến này đâu phải là vô cớ?
Trò chuyện ai tìm đến với ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tháng ngày lần lữa, cứ dằng dai
Đã chẳng làm quan, há ở dài?
Sai bảo kẻ hầu tuy bỡ ngỡ
Vào ra nhà cửa mặc sơ sài
Chức danh đã dở càng thêm thấp
Bè bạn dần thưa bởi kém tài
Đâu phải chuyến này không có cớ
Chuyện trò biết đến hỏi cùng ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời