Quay ô cắp mũ núi Tam leo
Từng bước thong dong đến giữa đèo
Giày dép mây vờn cao thấp bước
Thơ đàn gió gảy bổng trầm reo
Trập trùng cỏ biếc xuân khoe đẹp
Chót vót non cao đá xếp đều
Nhân trí muốn bàn mong hiểu kỹ
Ba năm trở lại hết phiêu diêu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)