15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2012 19:31, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/04/2022 20:46

感時其一

自荈無才幸一官,
棘叢敢曰暫棲鸞。
甫於二月牛刀識,
纔已崇朝國步難。
然有雙親方..,
矧當三袞未應閒。
人生誰外乾坤鑰,
顯餒隨於所遇安。

 

Cảm thời kỳ 1

Tự suyễn vô tài hạnh nhất quan,
Cức tùng cảm viết tạm tê loan.
Phủ ư nhị nguyệt ngưu đao thức,
Tài dĩ sùng triều quốc bộ nan.
Nhiên hữu song thân phương ...,
Thẩn đương tam cổn vị ưng nhàn.
Nhân sinh thuỳ ngoại càn khôn thược,
Hiển nỗi tuỳ ư sở ngộ an.

 

Dịch nghĩa

Tự xét vô tài may được một chức quan
Bụi gai đâu dám nói tạm đỗ lại
Vừa đúng tháng hai thử tài xét đoán
Gặp phải quốc triều đang vận gian nan
Nhưng vì song thân vẫn còn đó
Nên thân phải gánh vác. chưa dám hưởng nhàn
Đời người ai có thể sống ngoài vùng trời đất
Hiển đạt hay hèn kém là tuỳ ở cảnh ngộ[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Tự biết vô tài nhận chức quan
Góc gai đâu dám gửi thân nhàn
Tháng hai vừa mới ra oai thử
Vận nước nào hay đến lúc tan
Bởi có mẹ cha cao tuổi tác
Nên thân mũ áo chẳng an nhàn
Càn khôn vòng ấy ai ngoài nhỉ
Suy thịnh mặc thời há thở than

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tự xét vô tài được chức quan,
Bụi gai đâu dám gửi thân càn.
Tháng hai vừa thử tài xem đoán,
Gặp vận quốc triều phải khó khăn.
Cũng bởi song thân còn sống đó,
Nên thân gánh vác chưa thư nhàn.
Đời người ai sống ngoài thời cuộc,
Hiển đạt kém hèn chớ thở than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tự xét không tài được chức quan
Bụi gai chẳng dám đỗ bên đàng
Tháng hai cầm thử con dao đại
Triều chính gặp vào vận nước nan
Cha mẹ sống cùng nên khó nhọc
Tấm thân gánh vác chẳng thư nhàn
Nhân sinh ai cũng trong trời đất
Chìm nổi tuỳ thời mặc thế gian.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời