Anh đi rồi em nằm giữa đêm sâu
Nghe cành nhãn quệt lá vào cửa sổ
Buồng bên cạnh ba cũng chừng chưa ngủ
Thao thức mùi khói thuốc bay sang.

Mấy anh em xa nhà, vẫn thương anh nhất
Cũng tự hào trước nhất vì anh
Khi đất nước đang sục sôi đánh giặc
Anh ở tiền phương thay mặt gia đình.

Cách xa anh một tháng đường thư
Em thường dõi hướng anh đoán chừng chiến trận …

Bỗng hôm nay đột ngột anh về
Ba gỡ kính ra lau, ngón tay già run mãi
Anh cởi chiếc ba lô đầy cát bụi
Mắt tìm chiếc ghế thân quen.

Em nhìn anh thương từ mỗi dáng đi
Mỗi chiếc lá mang về từ tiền tuyến
Công tác gấp, ghé thăm nhà vài tiếng
Đủ thì giờ kể ít chuyện nhà nghe

Trong chuyện anh có bao nhiêu hình ảnh
Những pháo thủ tân binh, những bà mẹ anh hùng
Em cảm thấy đằng sau bao chuyện
Một cái gì hơn những chiến công.

Không kịp ngả lưng trên giường tuổi nhỏ
Anh lại ra đi. Các đồng chí đang chờ
Em một mình nằm nhớ những ngày xưa
Lại hối lúc gần chưa biết thương nhau nhiều nữa
Mẹ không còn để gói cho anh nắm cơm nếp đỗ
Vụng về em giã tạm cối vừng
Anh đi rồi mùi thơm mãi bâng khuâng.


7-1965