74.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (60 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Vũ Đình Minh (5 bài)
Tạo ngày 05/12/2014 11:32 bởi tôn tiền tử
Ngô Thế Oanh sinh ngày 27/11/1944, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trong kháng chiến chống Pháp, ông sống ở Bồng Sơn, Bình Định, sau đó theo học ở các trường Học sinh Miền Nam ở Hà Đông, Hải Phòng, Đông Triều. Năm 1963, ông vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ông về làm việc tại báo Tiền Phong, rồi tình nguyện đi chiến trường khu V năm 1971, làm thơ viết báo cho đến ngày giải phóng. Sau giải phóng ông hoạt động văn nghệ tại miền Trung, công tác ở Nhà xuất bản Sân khấu. Hiện ông là Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Tình yêu nhận từ đất (1977)
- Tâm hồn (1995 – Giải thưởng về thơ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam)