Vô danh… vô danh… vô danh… vô danh…
1959… 1968… 1973… 1975…

Cát mênh mông. Những vạt cỏ khô cằn
Gió thổi ngược về Tây. Chiều nắng muộn

Những tên tuổi. Những cuộc đời khát vọng
Giờ chỉ còn đơn giản: Vô danh…

Cánh rừng nào hun hút Trường Sơn
Bạn đã hiến thanh xuân quý báu

Trận đánh nào phải mở con đường máu
Bạn ngã trên chốt chặn cuối cùng

Đêm tối nào tập kích vào cứ điểm
Bạn hi sinh không mảnh vải quấn thân

Bạn từng biết gánh nặng của ký ức
Không một ai san sẻ cùng ta được

Và chiến tranh vẫn là chiến tranh
Nào ai mong nhận cái chết cho mình

Tôi tự nhủ với niềm an ủi
Sự sống sót không hề có lỗi

Nhưng vì sao ký ức vẫn nhói lên
Và tâm hồn day dứt mãi không yên

Thơ tôi viết giờ in trong sách vở
Người ta đọc. Có thể người ta nhớ

Nhưng vì sao bia mộ các anh nằm
Vẫn đời đời ghi lặng lẽ: Vô danh…