Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 10:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/09/2008 21:53

秋風歌

秋風起兮白雲飛,
草木黃落兮雁南歸。
蘭有秀兮菊有芳,
懷佳人兮不能忘。
我有酒兮無對飲,
我有琴兮無知音。
不酌酒兮不鳴琴,
數杯清茗兮故人心。

 

Thu phong ca

Thu phong khởi hề bạch vân phi,
Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.
Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vương.
Ngã hữu tửu hề vô đối ẩm,
Ngã hữu cầm hề vô tri âm.
Bất chước tửu hề bất minh cầm,
Sổ bôi thanh mính hề cố nhân tâm.


Bốn câu đầu lấy từ bài Thu phong từ 秋風辭 của Hán Vũ Đế.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió thu nổi chừ mây trắng bay
Nhạn về nam chừ vàng rơi cỏ cây
Lan có đẹp chừ cúc có thơm
Nhớ người đẹp chừ không sao quên
Ta có rượu chừ không bạn uống
Ta có đàn chừ không tri âm
Không chuốc rượu chừ không đàn cầm
Mấy chén chè trong chừ lòng cố nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thu nổi chừ mây trắng bay,
Nhạn về nam chừ lá vàng rơi,
Lan có đẹp chừ cúc có thơm,
Nhớ giai nhân chừ chẳng có quên.
Ta có rượu chừ ai đối ẩm,
Ta có đàn chừ không tri âm.
Không rót rượu chừ không gảy đàn,
Vài chén chè trong chừ lòng cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mây trắng bồng bềnh, thu lộng gió
Cây vàng lá rụng, nhạn về nam
Cúc nhả hương thầm, lan toả sắc
Nhớ người đẹp lắm, khó mà kham
Ta có rượu, không người đối ẩm
Ta có đàn, chẳng bạn tri âm
Đàn biếng khảy, rượu lười châm
Vài chung trà nhạt, nhớ thầm người xưa.

Đất Văn Lang
54.80
Trả lời