Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 03:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:56

Bộ Khánh Minh tự cảm hứng

Phạn Vương quy khứ kỷ thời lai,
Không ủy Kỳ Viên ế thảo lai,
Khánh hữu cơ duyên quy biệt viện,
Chung vô cư nghiệp trệ không giai,
Ðồi lương bại ngõa sào ma tước,
Phá kệ tàn bi yểm lục đài,
An đắc Như Lai Thiên Thủ Phật,
Hư không nhất dạ khởi lâu đài.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Phạn Vương đi khỏi bao giờ lại,
Còn để Kỳ Viên cỏ mọc đầy,
Khánh đá có duyên dời viên khác,
Chuông không giá móc vất bên đài,
Ngói tan, xà mục chim làm tổ,
Bệ vỡ, bia mòn rêu biếc vùi,
Giá được ngàn tay như Phật Tổ,
Hư không một tối dựng lâu đài.

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phạn Vương đi khỏi bao giờ,
Kỳ Viên để lại cỏ đầy mọc xiên.
Có duyên khánh đá biệt viên,
Chuông không giá móc vất nghiêng bên rào.
Ngói tan, xà mục tước sào,
Bia mòn bệ vỡ, rêu vùi xanh trông.
Như Lai Thiên Thủ giúp công,
Hư không một tối dựng xong lâu đài.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Phạn Vương đã mất còn quay lại?
Cỏ ngập Kỳ Viên, gạch chỏng trơ
Khánh có cơ duyên về chỗ mới,
Chuông không giá mắc bỏ sân hờ
Xà nghiêng ngói sụt đàn chim ngụ,
Bia vỡ rêu che vệt chữ mờ.
Giá được ngàn tay như đức Phật,
Một đêm dựng lại cả đền thờ

Đất Văn Lang
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Phạm Vương đi khỏi, liệu quay về
Cỏ ngập Kỳ Viên cảnh chán ghê!
Khánh có duyên dời nơi khác ở.
Chuông không giá móc chỏng chơ hè.
Xà nghiêng ngói vụn chim làm tổ.
Bệ vỡ bia mòn rêu phủ che.
Giá có ngàn tay như Phật Tổ.
Một đên gác phượng dựng yên bề.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời