Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nhạc Phi (6 bài)
- Đàm Hoa thiền sư (1 bài)
- Lưu Tử Huy (4 bài)
- Lưu Tử Vựng (1 bài)
- Phùng Thì Hành (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/02/2008 16:21 bởi Vanachi
Hồ Thuyên 胡銓 (1102-1180) tự Bang Hành 邦衡, hiệu Đạm Am 澹庵, chính trị gia, văn học gia đời Nam Tống, người Lư Lăng 廬陵 (nay thuộc Cát An, Giang Tây, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm Kiên Viêm thứ 2 (1128), làm Phủ châu quân sự phán quan rồi Thừa trực lang. Năm Thiệu Hưng thứ 5 (1135), làm Binh bộ thượng thư, đến năm thứ 8 (1138) do phản đối Tần Cối và Vương Luân chủ hoà nên bị giáng chức rồi năm thứ 12 (1142) biếm trích đi Tân Châu, sau đó là Cát Dương, Hành Châu. Đến khi Tần Cối chết, được vua Hiếu Tông phục quan làm Phụng nghị lang, sau làm đến Binh bộ thị lang.

 

Tuyển tập chung