Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Tử Huy (4 bài)
- Lưu Tử Vựng (1 bài)
- Hồ Thuyên (1 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Đàm Hoa thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 20/07/2017 15:46 bởi tôn tiền tử
Phùng Thì Hành 馮時行 (1100-1163) tự Đương Khả 當可, hiệu Tấn Vân 縉雲, người Chiết Giang, đỗ trạng nguyên năm Tuyên Hoà thứ 6 (1124) đời Tống Huy Tông, trải qua các chức quan Phụng Tiết uý, Giang Nguyên huyện thừa, Tả triều phụng nghĩa lang, sau do chủ trương chống Kim nên bị biếm, dựng nhà tranh dạy học ở Trùng Khánh 17 năm sau được dùng lại, làm quan tới chức Đề hình ở Thành Đô. Tác phẩm có Tấn Vân văn tập 縉雲文集 43 quyển, Dịch luận 易倫 2 quyển.