Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/09/2016 12:31

偶見

秋千打困解羅裙,
指點醍醐索一尊。
見客入來和笑走,
手搓梅子入中門。

 

Ngẫu kiến

Thu thiên đả khốn giải la quần,
Chỉ điểm đề hồ sách nhất tôn.
Kiến khách nhập lai hoà tiếu tẩu,
Thủ tra mai tử nhập trung môn.

 

Dịch nghĩa

Chơi đu mắc kẹt phải cởi quần là,
Chỉ hồ rượu ngon xin một chén.
Thấy khách vào cười cười rồi ra,
Tay mân mê trái mơ đi vào cửa giữa.


Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chơi đu mắc kẹt quần là cởi
Chỉ rượu ngon xin hỏi một ly
Cười cười khách tới rồi đi
Bước vào cửa giữa mơ thì cầm tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mắc kẹt trên đu tháo váy tơ
Rượu ngon một chén chỉ xin cho.
Nhìn ông khách đến cười đi lại
vào cửa tay vò một trái mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chơi đu mắc kẹt cởi quần là,
Hồ rượu ngon xin một chén mà!
Thấy khách cười cười rồi lại rút,
Vào cửa giữa tay cầm trái mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời