05/12/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu kiến
偶見

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 03/09/2016 12:31

 

Nguyên tác

秋千打困解羅裙,
指點醍醐索一尊。
見客入來和笑走,
手搓梅子入中門。

Phiên âm

Thu thiên đả khốn giải la quần,
Chỉ điểm đề hồ sách nhất tôn.
Kiến khách nhập lai hoà tiếu tẩu,
Thủ tra mai tử nhập trung môn.

Dịch nghĩa

Chơi đu mắc kẹt phải cởi quần là,
Chỉ hồ rượu ngon xin một chén.
Thấy khách vào cười cười rồi ra,
Tay mân mê trái mơ đi vào cửa giữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chơi đu mắc kẹt quần là cởi
Chỉ rượu ngon xin hỏi một ly
Cười cười khách tới rồi đi
Bước vào cửa giữa mơ thì cầm tay.
Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Ngẫu kiến