Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Lê Khôi (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:47

黎魁

生佐真王聖運開,
甲兵胸蘊展奇才。
三朝左右勳勞著,
社稷名臣振後來。

 

Lê Khôi

Sinh tá chân vương thánh vận khai,
Giáp binh hung uẩn triển kỳ tài.
Tam triều tả hữu huân lao trứ,
Xã tắc danh thần chấn hậu lai.

 

Dịch nghĩa

Sinh ra để giúp đấng vương giả chân chính, mở ra vận hội thánh thần,
Giáp binh võ lược súc tích trong lòng, triển khai tài lạ.
Phò tá ba triều, công lao rạng rỡ,
Là danh thần của xã tắc, nức tiếng đời sau.


Lê Khôi thờ 3 triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một lòng giúp rập đế vương,
Giáp binh uẩn súc, một phương tài hùng.
Ba triều rực rỡ huân công,
Danh thần nức tiếng, non sông cậy nhờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh ra giúp đế vương lâu dài,
Võ lược tích lòng, khai triển tài.
Phò tá ba triều, công rạng rỡ,
Danh thần xã tắc tiếng lưu hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời