04/10/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê Khôi
黎魁

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 20:47

 

Nguyên tác

生佐真王聖運開,
甲兵胸蘊展奇才。
三朝左右勳勞著,
社稷名臣振後來。

Phiên âm

Sinh tá chân vương thánh vận khai,
Giáp binh hung uẩn triển kỳ tài.
Tam triều tả hữu huân lao trứ,
Xã tắc danh thần chấn hậu lai.

Dịch nghĩa

Sinh ra để giúp đấng vương giả chân chính, mở ra vận hội thánh thần,
Giáp binh võ lược súc tích trong lòng, triển khai tài lạ.
Phò tá ba triều, công lao rạng rỡ,
Là danh thần của xã tắc, nức tiếng đời sau.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một lòng giúp rập đế vương,
Giáp binh uẩn súc, một phương tài hùng.
Ba triều rực rỡ huân công,
Danh thần nức tiếng, non sông cậy nhờ.
Lê Khôi thờ 3 triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Lê Khôi