Trả tôi về cánh đồng xanh thuở ấy,
Dạo mỗi ngày trên hoài niệm buồn tênh,
Bờ biển tràn đám lau sậy chênh vênh
Dòng sông Yonne lượn trôi về xa lắc!

Vâng, gặp lại em, bóng hồng thơ ngát,
Bờ yêu thương, bão tố đã giã từ,
Cây dương cũ, và em, vẫn hình như,
Còn cảm hứng cho những bài ca mới.