02/10/2023 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ niệm
L’anniversaire

Tác giả: Félix Arvers

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/12/2021 06:39

 

Nguyên tác

Oh! qui me donnera d’aller dans vos prairies,
Promener chaque jour mes tristes rêveries,
Rivages fortunés où parmi les roseaux
L’Yonne tortueuse égare au loin ses eaux!

Oui, je veux vous revoir, poétiques ombrages,
Bords heureux, à jamais ignorés des orages,
Peupliers si connus, et vous, restes touchants,
Qui m’avez inspiré jadis mes premiers chants.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trả tôi về cánh đồng xanh thuở ấy,
Dạo mỗi ngày trên hoài niệm buồn tênh,
Bờ biển tràn đám lau sậy chênh vênh
Dòng sông Yonne lượn trôi về xa lắc!

Vâng, gặp lại em, bóng hồng thơ ngát,
Bờ yêu thương, bão tố đã giã từ,
Cây dương cũ, và em, vẫn hình như,
Còn cảm hứng cho những bài ca mới.
In trong thi tập Pièces inédites (1851)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Félix Arvers » Kỷ niệm