Cửa-Thánh-Martin có nhiều bí ẩn
Nơi cả Ba Lê hối hả tuôn ra.
Chỉ thiếu, những ban công, giỏ, thảm hoa;
Anh vẫn có chốn dành cho em đó.

Nhà hát này, nơi đôi ta gặp gỡ
Làm nhớ về quá khứ ngọt ngào đau.
Một đêm hè dịu ấm, ở bên nhau;
Anh vẫn nhớ: biết lòng em còn nhớ?

Cuộc sống - có nhiều điều từ buổi đó.
Anh muốn có em, còn em lại không
Anh mở ra trước em chuỗi mênh mông
Cuốn sách tim anh, em chưa hề đọc.

Chà, ít nhất cầu may anh mời mọc,
Tiếng buồn tuyệt vời anh dỗ dành em,
Lần cuối cùng mà anh gặp lại em
Nơi lần đầu tiên cho anh gặp gỡ!

Như chim bị thương cánh thành tím đỏ,
Chết bên bờ suối, gần tổ nó đây.
Tình này, tan vỡ bởi chính, Marie.
Hãy thăm mộ gần nơi anh sinh ra đó!