Tôi mơ hạnh phúc gia đình,
Như hồn ghé bến, đợi tình đã lâu,
Tìm, nơi dừng bước cơ cầu,
Ngày về bến cuối với bao thanh bình.

Đàn bà nhu, trạc tuổi mình
Và hai đứa trẻ chơi quanh bên nàng;
Vài người bạn xóm bên sang,
Dưới đêm hè đẹp rộn ràng chuyện vui.

Quên tình rực lửa một thời
Giờ đây tôi muốn, một người tri âm,
Chỉ nàng, hiểu mối buồn ngâm;

Trời cho hơn cả mộng thầm trong tôi;
Thời gian, tình bạn, đón mời,
Rồi tình yêu đến chẳng lời ngỏ mong.