Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/02/2019 21:29 bởi tôn tiền tử
Du Đại Do 俞大猷 (1503-1579) còn có tên Tốn Nghiêu 遜堯, tự Chí Phủ 志輔, hiệu Hư Giang 虛江, là danh tướng đời Minh, người Tấn Giang (nay thuộc Phúc Kiến), đỗ tiến sĩ võ năm Gia Tĩnh, làm tổng binh đô đốc đồng tri Phúc Kiến. Giặc Nhật phạm ven biển đông nam, ông lần lượt đánh tan chúng ở các vùng Giang Chiết, Mân Việt, Cán, lập nhiều chiến công hiển hách, cùng với Thích Kế Quang là danh tướng chống Nhật. Tác phẩm có Chính Khí đường tập.