Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 29/10/2008 23:21 bởi hongha83
Chu Hậu Thông 朱厚熜 (1507-1566) là tên của Minh Thế Tông 明世宗, hoàng đế thứ 11 của vương triều Đại Minh, cháu nội của Minh Hiến Tông (Chu Kiến Thâm), cháu gọi Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường bằng bác ruột. Thân sinh là Hưng Hiếu Vương (Chu Hựu Hằng, con trai của Minh Hiếu Tông), thân mẫu người họ Tưởng, sau được tôn phong là Tưởng Thái hậu.

Năm 1521, Minh Vũ Tông (Chu Hậu Chiến) qua đời mà không có con trai, Từ Thọ Thái Hoàng Thái Hậu và Đại học sĩ Dương Đình Hoà liền đưa Chu Hậu Thông lên ngôi. Ông ở ngôi 45 năm (1521-1566), khi mất được chôn ở Vĩnh Lăng. Trong 45 năm ở ngôi, ông đã sử dụng hai niên hiệu Chính Đức (1521) và Gia Tĩnh (1522-1566).

Trong Thiên gia thi còn lưu giữ một bài thơ duy nhất của Minh Thế Tông là Tống Mao Bá Ôn 送毛伯温.

 

Tuyển tập chung