Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/07/2017 16:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/07/2017 18:16 bởi hongha83
La Trạng Nguyên 羅狀元 (1504-1564) tên Hồng Tiên 洪先, tự Đạt Phu 達夫, tộc gọi Ngạn Minh Công 彥明公 người Cát Thuỷ, Giang Tây. Ông đỗ Trạng nguyên vào năm thứ 8 Gia Tĩnh đời Minh, về sau xuất gia lấy pháp hiệu là Niệm Am 念庵. Tác phẩm có Tỉnh thế thi gồm 25 bài