Đứng ngắm mải mê  quên mất lạnh,
Gió xuân, chiều sáng thành muôn cảnh
Tuyết vương màn trắng điểm Đông San
Núi bạc, nắng hồng xiên lấp lánh