04/08/2021 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết hậu vãn tình, tứ sơn giai thanh, duy Đông Sơn toàn bạch
雪後晚晴四山皆青惟東山全白

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 21/02/2013 15:16

 

Nguyên tác

只知逐勝忽忘寒,
小立春風夕照間。
最愛東山晴後雪,
軟紅光裏涌銀山。

Phiên âm

Chỉ tri trục thắng hốt vong hàn,
Tiểu lập xuân phong tịch chiếu gian.
Tối ái Đông Sơn tình hậu tiết,
Nhuyễn hồng quang lý dũng ngân san.

Dịch nghĩa

Chỉ ham ngắm cảnh đẹp quên mất rét,
Gió xuân nhè nhẹ đứng dưới nắng chiều.
Yêu quá Đông Sơn tạnh sau tuyết,
Núi bạc hiện ra với mầu sáng hồng nhạt.

Bản dịch của Hà Như

Đứng ngắm mải mê  quên mất lạnh,
Gió xuân, chiều sáng thành muôn cảnh
Tuyết vương màn trắng điểm Đông San
Núi bạc, nắng hồng xiên lấp lánh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Tuyết hậu vãn tình, tứ sơn giai thanh, duy Đông Sơn toàn bạch